SKOLA

Skolans NO-salar och laboratorier har samma behov av säkerhet och personskydd som industrilaboratorier. Utöver det ställs höga krav på inredningslösningar för skolor till följd av frekvent slitage, oöm behandling, stramare budget och begränsade utrymmen. L.A.S har 20 års branscherfarenhet av både skola och industri och vi tar till vara de synergieffekter detta ger.

Vi erbjuder produkter som är direkt anpassade för skolans speciella behov. Produkterna är baserade på samma kriterier som industrilaboratorier men har sedan utformats med skolans särskilda krav i åtanke. Salars olika användningsområden vid olika lektionstillfällen har legat till grund för utrymmeseffektiva lösningar som Dragpunkten och dragskåp SÖ och DSÖ Demo. Dragskåpet Pegasus tillverkas i en modell för skolor där måtten anpassats för mindre lokaler men utan att göra avkall vårt speciella Pegaussystem.

Vi använder stryktåliga och miljövänliga material, ritningar görs alltid i CAD och som kund är ni hela tiden nära processen. Detta ger kvalitet, trygghet, flexibilitet och leveranskontroll.

L.A.S inreder även slöjdsalar och hemkunskapssalar och vi funktionshinderanpassar skollokaler så väl som andra offentliga lokaler.
Läs mer >>

Ladda ner vår produktkatalog
 


Kontakta oss för mer information eller offertförfrågningar.    •    Telefon 0158-369 90   •   Fax 0158-369 91   •   brev@las.se   •