ANPASSNINGAR

Standardlösningar passar långt ifrån alla. Personer med till exempel funktionshinder kan behöva få både sin bostad och sin arbetsplats anpassad efter andra kriterier.

Den som har ett funktionshinder som gör att han eller hon behöver stöd och hjälp kan ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I nära samarbete med användare, beställare (ofta kommunens handläggare), arbetsterapeut, arkitekt och fastighetsägare utformar vi personliga lösningar för både kök, badrum och arbetsplatser. Hemma hos användaren eller på arbetsplatsen, utför våra erfarna montörer förändringarna, så som att bredda dörröppningar, ta bort trösklar, montera höj- och sänkbart kök och smart förvaring, ta bort badkar och installera duschkabin

BOSTADSANPASSNINGAR FÖR FUNKTIONSHINDER

Funktionshinderanpassning i bostäder, skola och på arbetsplats; kök, trösklar, stödhandtag m.m. Dessa ärenden behandlas med stor sekretess, vi visar således inga miljöbilder. Vi har lösningar för de flesta behov.  
 


Kontakta oss för mer information eller offertförfrågningar.    •    Telefon 0158-369 90   •   Fax 0158-369 91   •   brev@las.se   •